แนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษา : กรมการค้าภายใน = [Developing Thai government agencies by using public sector management quality award approach : a case study on Department of Internal Trade] / โดย พรรณพร พงษ์สามารถ.  (Text) (Text)

พรรณพร พงษ์สามารถ
Call no.: JQ1746.ฮ13บ6 พ443Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Description: 7, 137 แผ่น : ภาพประกอบNotes: ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ)Other title: Developing Thai government agencies by using public sector management quality award approach : a case study on Department of Internal Trade [Parallel title]Subject(s): การบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จ -- ไทยสัมฤทธิผลขององค์การ -- ไทย -- การประเมินผลส่วนราชการ -- ไทย -- การจัดการ -- การประเมินผลกรมการค้าภายใน -- การจัดการการบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จLOC classification: JQ1746.ฮ13บ6 | พ443
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ6 พ443 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 01/02/2021 31379012774130
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ6 พ443 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 30/09/2016 31379012774080
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ13บ6 ค747 2555 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / JQ1746.ฮ13บ6 ช493 2553 ประสิทธิผลการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : JQ1746.ฮ13บ6 ช493 2553 ประสิทธิผลการนำนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติในกรมที่ดิน : JQ1746.ฮ13บ6 พ443 แนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : JQ1746.ฮ13บ6 พ443 แนวทางการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : JQ1746.ฮ13บ6 ภ647 ความรู้ ทัศคติ และการปฏิบัติของข้าราชการ ตามระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย : JQ1746.ฮ13บ6 ภ647 ความรู้ ทัศคติ และการปฏิบัติของข้าราชการ ตามระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย :

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ)

Pannaporn Pongsamart.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544