โครงการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในการคุ้มครองสิทธิประชาชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล / ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  (Text) (Text)

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Call no.: HV400.55 .ค945Publication: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, [2552?]Description: 2 เล่มSubject(s): สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- ไทยสังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยสังคมสงเคราะห์โดยรัฐสังคมสงเคราะห์โดยรัฐ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับงานวิจัย / ResearchLOC classification: HV400.55 | .ค945
Contents:[ล. 1] รายงานฉบับสมบูรณ์ -- [ล. 2] บทสรุปผู้บริหาร
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV400.55 .ค945 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012784410
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV400.55 .ค945 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012784469
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV400.55 .ค945 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012784386
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV400.55 .ค945 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012784378
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV400.55 .ค945 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012784428
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV400.55 .ค945 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012784394
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV400.55 .ค945 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ยืมออก 27/04/2021 31379012784402
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV400.55 .ค945 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012784444
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV400.55 .ค945 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012784451
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HV400.55 .ค747 เครือข่ายกับแนวทางการทำงานเพื่อการพิทักษ์ คุ้มครอง และพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ / HV400.55 .ค945 โครงการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในการคุ้มครองสิทธิประชาชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล / HV400.55 .ค945 โครงการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในการคุ้มครองสิทธิประชาชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล / HV400.55 .ค945 โครงการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคมในการคุ้มครองสิทธิประชาชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล / HV400.55 .ค946 2554 โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / HV400.55 .ค946 2554 โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน : รายงานฉบับสมบูรณ์ / HV400.55 .ญ636 2553 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด /

[ล. 1] รายงานฉบับสมบูรณ์ -- [ล. 2] บทสรุปผู้บริหาร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544