นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / ศุภชัย ยาวะประภาษ, ปิยากร หวังมหาพร.  (Text) (Text)

ศุภชัย ยาวะประภาษ
ปิยากร หวังมหาพร, 2508-
Call no.: JQ1745.ก55น4 ศ74Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จำกัด, [2552]Description: 355 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.ISBN: 9789748285085Subject(s): นโยบายของรัฐ -- ไทยการบริหารรัฐกิจ -- ไทยLOC classification: JQ1745.ก55น4 | ศ74
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Accompanying Materials Circulation Counter JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012825031
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012825023
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012824950
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Accompanying Materials Circulation Counter JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012824935
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012824943
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012824927
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014483144
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Direk Jayanama Library
Accompanying Materials Circulation Counter PLSC JQ 2009 540660 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014483151
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014483169
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Direk Jayanama Library
Accompanying Materials Circulation Counter PLSC JQ 2009 540660 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014483177
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014483185
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Direk Jayanama Library
Accompanying Materials Circulation Counter PLSC JQ 2009 540660 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014483193
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Direk Jayanama Library
Accompanying Materials Circulation Counter JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012779899
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Professor Direk Jayanama Library
Accompanying Materials Circulation Counter JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012779873
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012824968
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012824984
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 31379012779881
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012779865
Accompanying Material (General) Accompanying Material (General) Thammasat Library, Pattaya Campus
Accompanying Materials Circulation Counter JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012825015
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745.ก55น4 ศ74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012825007
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745.ก55น4 ร646 2557 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2556 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2546-2556 / JQ1745.ก55น4 ว63 วิพากษ์ไทยรักไทยบนฐานคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบองค์รวม / JQ1745.ก55น4 ว622 2557 ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่กับนโยบายการพัฒนาของรัฐไทย (พ.ศ. 2545-2554) : รายงานวิจัย = [Spatial inequality and developmental policy of Thai state (2002-2011)] / JQ1745.ก55น4 ศ74 นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / JQ1745.ก55น4 ศ74 นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / JQ1745.ก55น4 ศ74 นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ / JQ1745.ก55น4 ศ74 นโยบายสาธารณะไทย : กำเนิด พัฒนาการและสถานภาพของศาสตร์ /

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544