อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความเป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 วรรคสอง กับข้อตกลงเขตเสรีทางการค้า (FTA) / ขนิษฐา โตโพธิ์ไทย.  (Text) (Text)

ขนิษฐา โตโพธิ์ไทย, 2501-
Call no.: KPT3405 .ข365Publication: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552Description: ก-ฌ, 122 แผ่นNotes: เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม.Other title: Jurisdiction of the constitutional court on the matter of being the international agreement under the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 section 190 paragraph 2 with regard to the Free Trade Area Agreement (FTA) [Added title page title]Subject(s): ไทย -- สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศเขตการค้าเสรี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3405 | .ข365
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3405 .ข365 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012793072
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3403 .ก963 2564 สัญญาจ้างก่อสร้างภาครัฐ / KPT3403 .ช63 2562 การบริหารข้อเรียกร้องและข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง = Construction claim and dispute management / KPT3403 .พ92 2563 คำอธิบายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างมาตรฐาน (สัญญาศรีปทุม) / KPT3405 .ข365 อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยความเป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 วรรคสอง กับข้อตกลงเขตเสรีทางการค้า (FTA) / KPT3405 .ช546 คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศและการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ / KPT3405 .ช546 2556 คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศและการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ / KPT3405 .ช546 2556 คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศและการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ /

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม.

Kanitta Topothai.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544