การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excel / กัลยา วานิชย์บัญชา.  (Text) (Text)

กัลยา วานิชย์บัญชา
Call no.: HA32 .ก646Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 371 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789748349558Subject(s): ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สถิติ -- การประมวลผลข้อมูลสถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์LOC classification: HA32 | .ก646
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HA32 .ก646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012907433

Statistics for Social Research

Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HA32 .ก646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 31379012907441
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HA32 .ก646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012907474
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HA32 .ก646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012907482
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HA32 .ก646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012907466
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HA32 .ก646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379012907458
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544