100 ปีการเมืองท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา : ประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นแห่งพรรคการเมืองในภาคใต้ / สารูป ฤทธิ์ชู.  (Text) (Text)

สารูป ฤทธิ์ชู
Call no.: JS7153.9.ส2 ส64Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 408 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786117070259Other title: หนึ่งร้อยปีการเมืองท้องถื่นลุ่มทะเลสาบสงขลา : ประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นแห่งพรรคการเมืองในภาคใต้Subject(s): การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- สงขลาการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- พัทลุงการปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- นครศรีธรรมราชงานวิจัย / Researchสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: JS7153.9.ส2 | ส64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner JS7153.9.ส2 ส64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012880374
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner JS7153.9.ส2 ส64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012824828
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner JS7153.9.ส2 ส64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012824810
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.9.ส2 ส64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013333548
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS7153.9.ส2 ส64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013333555
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.9.ส2 ส64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012824869
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS7153.9.ส2 ส64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012824851
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.9.ร8 น624 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ อบต. : JS7153.9.ล3 ล33 2551 ผลงานการพัฒนาจังหวัด ตามแนวทางขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551) จังหวัดลพบุรี. JS7153.9.ล3 ล33 2551 ผลงานการพัฒนาจังหวัด ตามแนวทางขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551) จังหวัดลพบุรี. JS7153.9.ส2 ส64 100 ปีการเมืองท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา : JS7153.9.ส2 ส64 100 ปีการเมืองท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา : JS7153.9.ส6 น534 บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อการพัฒนาท้องถิ่น : JS7153.ก12 ท63 2531 ทำเนียบท้องที่ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544