การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา / โดย ชยันต์ ตันติวัสดาการ, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, ชโลธร แก่นสันติสุขมงคล ; บรรณาธิการ ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์.  (Text) (Text)

ชยันต์ ตันติวัสดาการ
สิรินทรเทพ เต้าประยูร | ชโลธร แก่นสันติสุขมงคล | สุธาวัลย์ เสถียรไทย, ท่านผู้หญิง | บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, 2512-
Call no.: HC79.ม4 ช463Series: ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม: ลำดับที่ 3.Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 117 หน้า : ภาพประกอบNotes: สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ISBN: 9789742351939Subject(s): การลดก๊าซเรือนกระจก -- แง่เศรษฐกิจการลดคาร์บอน ไดออกไซด์ -- แง่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิต -- แง่สิ่งแวดล้อมสิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: HC79.ม4 | ช463
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HC79.ม4 ช463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012326196
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC79.ม4 ช463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012875739
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC79.ม4 ช463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012875721
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC79.ม4 ช463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012828068
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner HC79.ม4 ช463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012828043
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HC79.ม4 ช463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015284251
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks HC79.ม4 ช463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012828050
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HC79.ม4 ช463 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012990082
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HC79.พ63 ค636 แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : สรุปสาระสำคัญของ Agenda 21 ในเรื่องสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา / HC79.พ63 อ362 2556 อนาคตที่เราต้องการ = The future we want / HC79.พ63 อ362 2556 อนาคตที่เราต้องการ = The future we want / HC79.ม4 ช463 การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา / HC79.ม4 ช463 การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา / HC79.ม4 น643 กลไกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อน แบบสมัครใจกับแบบรายสาขาการผลิต / HC79.ส6 ค564 ความตกลงพหุภาคีขององค์การการค้าโลกกับผลกระทบต่อฐานทรัพยากร /

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สกว.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544