แนวทางการสร้างเกณฑ์เทียบวัดความพร้อมรับผิด (accountability benchmark) ตามลักษณะงาน / คณะผู้จัดทำ ลักขณา ผูกผึ่ง, นำบุญ เจนสรรพกิจกุล, ณัฐปรียา นาดี.  (Text) (Text)

ลักขณา ผูกผึ่ง
ลักขณา ผูกผึ่ง | นำบุญ เจนสรรพกิจกุล | ณัฐปรียา นาดี
Call no.: KPT2840 .ล622Call no.: CDG496Publication: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 75 หน้า : ภาพประกอบ; 1 ซีดี-รอม ; 3 นิ้วISBN: 9749946294Subject(s): ความรับผิดของราชการ -- ไทยความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ -- ไทยLOC classification: KPT2840 | .ล622
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Professor Direk Jayanama Library
Audio-Visual Materials CDG496 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012826682
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2840 .ล622 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012826500
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2840.ก49 2548 3 คดีประวัติศาสตร์ / KPT2840 .ก925 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. KPT2840 .ช65 2548 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / KPT2840 .ล622 แนวทางการสร้างเกณฑ์เทียบวัดความพร้อมรับผิด (accountability benchmark) ตามลักษณะงาน / KPT2840 .อ372 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : KPT2860.ก28 2545ก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ; พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ; บทความ : เรื่อง การปฏิรูประบบราชการ โดย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม). KPT2860.ก49 2547 รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544