การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พ.ศ. 2548-2549 / เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว.  (Text) (Text)

เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว
Call no.: PN4784.ท4 จ733Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2551Description: 7, 169, 56 แผ่น : ภาพประกอบNotes: ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2551.Subject(s): หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น -- ไทยLOC classification: PN4784.ท4 | จ733
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks PN4784.ท4 จ733 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013755773
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks PN4784.ท4 จ733 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012834017
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PN4784.ท4 จ733 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012834009

วส 419

Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks PN4784.ท4 จ733 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/08/2022 31379012833993
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks PN4784.ท4 จ733 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013755765
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Faculty of Journalism and Mass Communication Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
PN4784.ต6 อ63 กระบวนการผลิตข่าวต่างประเทศ : PN4784.ท4 ก323 บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการส่งเสริมสุขภาพใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน = PN4784.ท4 ค94 โครงการวิจัยเรื่องหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น : PN4784.ท4 จ733 การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พ.ศ. 2548-2549 / PN4784.ท4 ช82 รายงานสรุปการสัมมนาเรื่อง พัฒนาการของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือ. PN4784.ท4 ธ4 แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น PN4784.ท4 บ647 บทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อการส่งเสริมความรู้เรื่องการพัฒนาชนบทตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ :

ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2551.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544