ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ / นิโคลาส ทาร์ลิ่ง บรรณาธิการ ; มัทนา เกษกมล, มัทนี เกษกมล ผู้แปล ; มัทนา เกษกมล บรรณาธิการแปล.  (Text) (Text)

ทาร์ลิ่ง, นิโคลาส | มัทนา เกษกมล | มัทนี เกษกมล
Call no.: DS525 .ป466Series: ชุดโครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค (อบศ. 5): Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: 4 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่Notes: แปลจาก: The Cambridge history of Southeast Asia.ISBN: 9786117070129 (ล. 1); 9786117070136 (ล. 2); 9786117070143 (ล. 3); 9786117070150 (ล. 4)Subject(s): เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ประวัติศาสตร์สิ่งพิมพ์ สกวLOC classification: DS525 | .ป466
Contents:ล. 1. จากยุคเริ่มแรกถึงประมาณคริสต์ศักราช 1500 -- ล. 2. จากประมาณคริสต์ศักราช 1500 ถึง ประมาณคริสต์ศักราช 1800 -- ล. 3. จากประมาณคริสต์ศักราช 1800 ถึง ทศวรรษ 1930 -- ล. 4. จากสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS525 .ป466 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012313764
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books DS525 .ป466 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379012313772
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books DS525 .ป466 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ไปยัง Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379012313780
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks DS525 .ป466 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379012313798
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS525 .ป466 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
หนังสือหน้าหลุดก่อนยืม 15/2/19-วันเพ็ญ 31379013247235
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS525 .ป466 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013247276
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS525 .ป466 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013247318
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks DS525 .ป466 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013247342
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS525 .ป466 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012883154
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS525 .ป466 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 23/08/2022 31379012883162
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS525 .ป466 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 23/08/2022 31379012883170
Book Book Pridi Banomyong Library
Thailand Research Fund Publications TRF Publications Corner DS525 .ป466 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012883188
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS525 .ป466 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379013247250
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS525 .ป466 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379013247243
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS525 .ป466 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ยืมออก 03/07/2022 31379013247268
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS525 .ป466 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379013247284
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS525 .ป466 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379013247292
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS525 .ป466 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ยืมออก 03/07/2022 31379013247300
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks DS525 .ป466 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ยืมออก 03/07/2022 31379013247326
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books DS525 .ป466 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 อยู่ระหว่างการนำส่งจาก Professor Sangvian Indaravijaya Library ไปยัง Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ตั้งแต่วันที่ 13/06/2022 31379013247334

AN 333 ภาคการศึกษาที่ 2

รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
DS525 .ป466 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ / DS525 .ป466 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ / DS525 .ป466 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ / DS525 .ป466 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ / DS525 .ป466 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ / DS525 .ป466 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ / DS525 .ป466 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉบับเคมบริดจ์ /

แปลจาก: The Cambridge history of Southeast Asia.

ล. 1. จากยุคเริ่มแรกถึงประมาณคริสต์ศักราช 1500 -- ล. 2. จากประมาณคริสต์ศักราช 1500 ถึง ประมาณคริสต์ศักราช 1800 -- ล. 3. จากประมาณคริสต์ศักราช 1800 ถึง ทศวรรษ 1930 -- ล. 4. จากสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน.

Tarling, Nicholas.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544