สิทธิผู้บริโภค / สรวิศ ลิมปรังษี.  (Text) (Text)

สรวิศ ลิมปรังษี
Call no.: KPT3276 .ส225 2552Publication: กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 252 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786167273020Subject(s): การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการคุ้มครองผู้บริโภค -- ไทยLOC classification: KPT3276 | .ส225 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3276 .ส225 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012883360
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3276 .ส225 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012883378
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT3276 .ส225 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012969755
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3276 .ส225 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012883303
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3276 .ส225 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012883345
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3276 .ส225 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012883287
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3276 .ส225 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/01/2022 31379012883337
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3276 .ส225 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012883352
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276 .ส225 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/01/2022 31379012883311
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3276 .ส225 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012883329
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT3276 .ส225 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012969763
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3276 .ส225 2552 สิทธิผู้บริโภค / KPT3276 .ส225 2552 สิทธิผู้บริโภค / KPT3276 .ส225 2552 สิทธิผู้บริโภค / KPT3276 .ส225 2552 สิทธิผู้บริโภค / KPT3276 .ส736 ร่างพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.-- : กรณีศึกษากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรอังกฤษ / KPT3276 .ส7333 2558 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พร้อมด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ร่างพระราชบัญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ --) พ.ศ. -- (แก้ไขเรื่องหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาคดีผู้บริโภค) / KPT3276 .ส7333 2558 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พร้อมด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ร่างพระราชบัญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ --) พ.ศ. -- (แก้ไขเรื่องหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกาคดีผู้บริโภค) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544