กฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย / คณะผู้จัดทำ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ... [และคนอื่น ๆ].  (Text) (Text)

วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ | คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Call no.: KZ1013.ก6 2552Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, [2552]Description: ก-ฉ, 211 หน้า : ภาพประกอบOther title: บันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย [Spine title]Subject(s): คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สัญญาระหว่างประเทศLOC classification: KZ1013.ก6 | 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KZ1013.ก6 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013937504
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KZ1013.ก6 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012901527
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KZ1013.ก6 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012901519
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KZ218 .I578 South West Africa cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa) preliminary objections : KZ1013.ก6 2468 สัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกับสหปาลีรัฐอเมริกา ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2463 ค.ศ. 1920 ; แล, สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2465 ค.ศ. 1922 / KZ1013.ก6 2470 ประมวญหนังสือสัญญาใหญ่แลอนุสัญญาระหว่างกรุงสยามกับประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ฉบับลงวันศุกร์ เดือนเก้าขึ้น 14 ค่ำปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. 1218 หรือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2399 ค.ศ. 1856 ถึงฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2469 ค.ศ. 1926 กับคำอธิบายประกอบ แล หนังสือสัญญาโบราณครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / KZ1013.ก6 2552 กฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : KZ1013 .ก6 2553 อาจารย์นพ 65 / KZ1013 .ก6 2553 อาจารย์นพ 65 / KZ1013 .ก6 2553 อาจารย์นพ 65 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544