การศึกษารายละเอียดกระบวนการเข้าร่วมภาคีความตกลงการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย : รายงานการวิจัย / โดย สิริลักษณา คอมันตร์ ... [และคนอื่นๆ].  (Text) (Text)

สิริลักษณา คอมันตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์
Call no.: KPT2754 .ก965 2552Call no.: CDG637Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Description: 396 หน้า : ภาพประกอบ; 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.Other title: World Trade Organisation's government procurement agreement : a study of Thailand's preparation for accession [Added title page title]Subject(s): การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับระเบียบการค้าต่างประเทศ -- ไทยระเบียบการค้าต่างประเทศไทย -- นโยบายการค้าความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ (ค.ศ. 1994)งานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT2754 | .ก965 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Audio-Visual Materials CDG637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012906575
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .ก965 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012906534
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012900396
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012900388
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2754 .ก965 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012900370
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2754 .ก965 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012900362
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012906542
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2754 .ก965 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012906500
CD/DVD CD/DVD Sanya Dharmasakti Library
Audio-Visual Materials CDG637 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379012906559
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .ก965 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012906518
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2754.ก33 2552 คู่มือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / KPT2754.ก33 2552 คู่มือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / KPT2754.ก33 2552 คู่มือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / KPT2754 .ก965 2552 การศึกษารายละเอียดกระบวนการเข้าร่วมภาคีความตกลงการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย : KPT2754.ก292542ก52 2543 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542. KPT2754.ก292542ก52 2543 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542. KPT2754.ก292542ก52 2543 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542.

ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.

กรมบัญชีกลาง.

Sirilaksana Khoman

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544