กฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.  (Text) (Text)

ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
Call no.: KPT1780 .ป63 2552Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 168 หน้าISBN: 9789742887940Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยพยานเอกสาร [Cover title]Subject(s): พยานเอกสาร -- ไทยLOC classification: KPT1780 | .ป63 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012918661
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012918687
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012918679
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014114871
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012918562
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012918653
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012918646
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012990983
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012918596
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1780 .ป63 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012918588
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1780 .ป63 คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยพยานเอกสาร / KPT1780 .ป63 2548 กฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร / KPT1780 .ป63 2548 กฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร / KPT1780 .ป63 2552 กฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร / KPT1784 .ส633 2558 สิทธิของบุคคลในครอบครัว กรณีการกล่าวคำสาบานตนก่อนเบิกความเป็นพยานในศาลของแต่ละศาสนามีความแตกต่างกัน ทำให้กระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / KPT1787.ก15 ค637 2526 ล. 1 คำพิพากษาฎีกา / KPT1787.ก49 2553 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายเสงี่ยม ทวีชัยการ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544