หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / ณรงค์ ใจหาญ.  (Text) (Text)

ณรงค์ ใจหาญ, 2500-
Call no.: K5401 .ณ45 2552Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 407 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789742888022Subject(s): วิธีพิจารณาความอาญาLOC classification: K5401 | .ณ45 2552
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-04-01 (Thai) | New-Arrivals-by-AAA (04-2020)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012918380
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012918406
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012918398
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2552 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379012918265
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2552 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379016077266
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K5401 .ณ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012918364
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012918273
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K5401 .ณ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012918372
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K5401 .ณ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012918240
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books Circulation Counter K5401 .ณ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012918331
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379013087664
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012918281
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012918315
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012918323
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K5401 .ณ45 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012918299
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544