การเมืองท้องถิ่น : การเมืองของใคร โดยใคร เพื่อใคร / ปธาน สุวรรณมงคล.  (Text) (Text)

ปธาน สุวรรณมงคล
Call no.: JS78 .ป36Publication: [นนทบุรี] : โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 320 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789743009488Subject(s): การปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่น -- ไทยLOC classification: JS78 | .ป36
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS78 .ป36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012929981
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS78 .ป36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012970902
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JS78 .ป36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012970910
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JS78 .ป36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012929973
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JS78 .ป36 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013105235
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JS78 .น85 2546 แนวทางการวางแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = JS78 .น346 2546 ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ / JS78 .น346 2546 ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ / JS78 .ป36 การเมืองท้องถิ่น : JS78 .พ62 แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ในยุคโลกาภิวัตน์ / JS78 .พ62 แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) ในยุคโลกาภิวัตน์ / JS78 .ว56 การศึกษาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544