รายงานประจำปี = Annual report / สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักระงับข้อพิพาท
Call no.: KPT1576 .ศ644Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549-Description: เล่ม : ภาพสีประกอบNotes: ปี 2547-2548 ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: (2547-2548)-.Other title: Annual report [Parallel title]Subject(s): สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักระงับข้อพิพาท -- วารสารการระงับข้อพิพาท (กฎหมาย) -- ไทย -- วารสารLOC classification: KPT1576 | .ศ644
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT1576 .ศ644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012962248
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT1576 .ศ644 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013656815
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT1576 .ศ644 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013133427
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT1576 .ศ644 2547-48 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012964657
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT1576 .ศ644 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012964665
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT1576 .ศ644 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012964640
Reference Reference Sanya Dharmasakti Library
Reference Books Reference Stacks KPT1576 .ศ644 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012936499
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
LAW KPT 2012 487046 รายงานประจำปี / LAW KPT 2012 527904 สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด / LAW KPT 2012 527904 สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด / LAW KPT 2012 545884 รายงานประจำปี = LAW KPT 2012 593553 V. 1 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550). เล่ม 1, ว่าด้วยบททั่วไป พระมหากษัตริย์ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หน้าที่ของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและรัฐสภา / LAW KPT 2012 600360 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 4 / LAW KPT 2012 601510 แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย /

ปี 2547-2548 ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544