เรียนรู้ผ่านระบบ HiPPS : กลไกการสนับสนุน Workplace learning / จัดทำโดย ศูนย์นักบริหารระดับสูง (ศบส.) ; บรรณาธิการ ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์.  (Text) (Text)

ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ศูนย์นักบริหารระดับสูง
Call no.: JQ1746.ฮ13ฝ6 ร83 2552Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 163 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9786165480178Subject(s): ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรมนักบริหาร -- การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- การฝึกอบรมความเป็นผู้นำการพัฒนาองค์การการปฏิรูประบบราชการLOC classification: JQ1746.ฮ13ฝ6 | ร83 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ฝ6 ร83 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012939196
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13ฝ6 ร83 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012939204
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
JQ1746.ฮ13ฝ6 ม74386 2561 มุมมอง มุมคิด 11 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (talent network) / JQ1746.ฮ13ฝ6 ม743863 2561 มุมมอง มุมคิด 11 : JQ1746.ฮ13ฝ6 ร64 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการฝึกอบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางการศึกษา / JQ1746.ฮ13ฝ6 ร83 2552 เรียนรู้ผ่านระบบ HiPPS : JQ1746.ฮ13ฝ6 ส36 หลักสูตรสัมมนา/ฝึกอบรม / JQ1746.ฮ13ฝ6 ส63 การประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน : JQ1746.ฮ13ฝ6 ส73 การติดตามผลผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544