ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา [วีดิทัศน์] : การสัมมนาประจำปี 2551 / [จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].  (Film) (Film)

(ครั้งที่ 8 : การสัมมนาร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา (ครั้งที่ 8 : 2551 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ, 2498- | นงนุช ภัทราคร | อุไรวรรณ วิพุทธิกุล | พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ | สมศรี กีรติวุฒิกุล, 2489- | วันชัย ธนะวังน้อย | รังสี ธารารมย์ | จักรชัย หิรัณยะวสิต | สุพิณ หิรัณยะวสิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด
Call no.: CDG230Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2551Description: 8 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้วSubject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด -- การบริหารประกันคุณภาพ -- ไทย -- การประชุมห้องสมุดระดับอุดมศึกษา -- มาตรฐาน -- ไทย -- การประชุมการบริการลูกค้า -- การจัดการ -- การประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- การจัดการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด -- ข้าราชการและพนักงาน -- การประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -- ข้าราชการและพนักงาน -- การเกษียณอายุกาญจนบุรี -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Contents:ล. 1. สมรรถนะ (Competency) และตัวบ่งชี้ต่าง ๆ (KPI) กับสำนักหอสมุด มธ. / ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ -- ล. 2. สำนักหอสมุด มจธ.: การบริหาร การออกนอกระบบกับบุคลากร การให้บริการ ... / นงนุช ภัทราคร -- ล. 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล: การบริหาร บริการ การออกนอกระบบ การปรับโครงสร้าง ... / อุไรวรรณ วิพุทธิกุล -- ล. 4. สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ: การบริหาร บริการ การออกนอกระบบ การปรับโครงสร้าง ... / พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ -- ล. 5. สหกรณ์ให้อะไรแก่สมาชิก / สมศรี กีรติวุฒิกุล, วันชัย ธนะวังน้อย, รังสี ธารารมย์ -- ล. 6. ไขปัญหาความก้าวหน้าของบุคลากรห้องสมุด / จักรชัย หิรัณยะวสิต, สุพิณ หิรัณยะวสิต -- ล. 7. แนะนำกลุ่มสานสัมพันธ์ ; แนะนำบุคลากรใหม่ ; ร่วมเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ; กิจกรรม, เกมส์ นันทนาการ -- ล. 8. เยี่ยมชมช่องเขาขาด ; ชมอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ ; เยี่ยมชมโรงถ่ายภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ที่ค่ายสุรสีห์.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG230 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ห้ามยืม 31379012947728
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG230 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ห้ามยืม 31379012947736
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG230 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ห้ามยืม 31379012947744
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG230 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ห้ามยืม 31379012947751
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG230 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ห้ามยืม 31379012947769
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG230 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ห้ามยืม 31379012947777
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG230 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ห้ามยืม 31379012947785
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG230 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 8 ห้ามยืม 31379012947793
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. สมรรถนะ (Competency) และตัวบ่งชี้ต่าง ๆ (KPI) กับสำนักหอสมุด มธ. / ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ -- ล. 2. สำนักหอสมุด มจธ.: การบริหาร การออกนอกระบบกับบุคลากร การให้บริการ ... / นงนุช ภัทราคร -- ล. 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล: การบริหาร บริการ การออกนอกระบบ การปรับโครงสร้าง ... / อุไรวรรณ วิพุทธิกุล -- ล. 4. สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ: การบริหาร บริการ การออกนอกระบบ การปรับโครงสร้าง ... / พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ -- ล. 5. สหกรณ์ให้อะไรแก่สมาชิก / สมศรี กีรติวุฒิกุล, วันชัย ธนะวังน้อย, รังสี ธารารมย์ -- ล. 6. ไขปัญหาความก้าวหน้าของบุคลากรห้องสมุด / จักรชัย หิรัณยะวสิต, สุพิณ หิรัณยะวสิต -- ล. 7. แนะนำกลุ่มสานสัมพันธ์ ; แนะนำบุคลากรใหม่ ; ร่วมเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ; กิจกรรม, เกมส์ นันทนาการ -- ล. 8. เยี่ยมชมช่องเขาขาด ; ชมอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ ; เยี่ยมชมโรงถ่ายภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ที่ค่ายสุรสีห์.

วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2551 ณ ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และจังหวัดกาญจนบุรี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544