ความรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โรงเรียนเมืองเชียงราย / นฤมล รัชนีวงศ์.  (Text) (Text)

นฤมล รัชนีวงศ์
Call no.: KPT2460 .น44 2552Publication: [เชียงราย] : โรงเรียนเมืองเชียงราย, 2552Description: 7, 68 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): สิทธิมนุษยชน -- ไทยสิทธิพลเมือง -- ไทยนักเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย -- เชียงราย -- ทัศนคติโรงเรียนเมืองเชียงราย -- นักเรียน -- ทัศนคติงานวิจัย / ResearchLOC classification: KPT2460 | .น44 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .น44 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379012952264
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2460 .ท94 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 ; และ, ระเบียบของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ / KPT2460 .ธ645 การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังภายใต้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 : KPT2460 .น32 2559 ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเมื่อปี พ.ศ. 2546 : รายงานการศึกษา / KPT2460 .น44 2552 ความรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โรงเรียนเมืองเชียงราย / KPT2460 .บ437 การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว : รายงานการวิจัย / KPT2460 .บ437 การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว : รายงานการวิจัย / KPT2460 .บ438 2555 การตรวจความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน : รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544