การศึกษาการเปลี่ยนแปลง ความเป็นเมือง การเติบโตของเมืองและการย้ายถิ่น.  (Text) (Text)

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
Call no.: HB3644.55.ก3 ส67Publication: กรุงเทพฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2529Description: 36 หน้า. ตารางSubject(s): เมือง -- การเจริญเติบโตการย้ายถิ่นภายในประเทศ -- ไทยไทย -- ประชากรLOC classification: HB3644.55.ก3 | ส67
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 ยืมออก 28/10/2021 31379000437179
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส67 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000003674
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HB3644.55.ก3 ส47 2548 สรุปสถานการณ์ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย พ.ศ. ... : HB3644.55.ก3 ส47 2549 สรุปสถานการณ์ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย พ.ศ. ... : HB3644.55.ก3 ส64 การศึกษาการกำหนดข้อสมมติเพื่อใช้ในการคาดประมาณประชากรและผลการคาดประมาณประชากร ของประเทศไทย 2523-2528 HB3644.55.ก3 ส67 การศึกษาการเปลี่ยนแปลง ความเป็นเมือง การเติบโตของเมืองและการย้ายถิ่น. HB3644.55.ก53 ธ642 2524 ประชากรนครหลวงกับความมั่นคงของชาติ / HB3644.55.ก53 ป44 ประชากรกรุงเทพมหานครในรอบ 200 ปี / HB3644.55.ช9 ก642 2556 การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ฉบับ ปกา เกอะ ญอ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544