การศึกษาการกำหนดข้อสมมติเพื่อใช้ในการคาดประมาณประชากรและผลการคาดประมาณประชากร ของประเทศไทย 2523-2528 โดย คณะทำงานประมาณประชากรในคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนประชากร.  (Text) (Text)

Call no.: HB3644.55.ก3 ส64Publication: กรุงเทพฯ, 2529Description: 247 หน้า. ตาราง. แผนภาพSubject(s): ไทย -- ประชากรไทย -- ประชากรLOC classification: HB3644.55.ก3 | ส64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB3644.55.ก3 ส64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.2 พร้อมให้บริการ
31379000224841
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HB3644.55.ก3 ส47 2547 สรุปสถานการณ์ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย พ.ศ. ... : HB3644.55.ก3 ส47 2548 สรุปสถานการณ์ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย พ.ศ. ... : HB3644.55.ก3 ส47 2549 สรุปสถานการณ์ทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย พ.ศ. ... : HB3644.55.ก3 ส64 การศึกษาการกำหนดข้อสมมติเพื่อใช้ในการคาดประมาณประชากรและผลการคาดประมาณประชากร ของประเทศไทย 2523-2528 HB3644.55.ก3 ส67 การศึกษาการเปลี่ยนแปลง ความเป็นเมือง การเติบโตของเมืองและการย้ายถิ่น. HB3644.55.ก53 ธ642 2524 ประชากรนครหลวงกับความมั่นคงของชาติ / HB3644.55.ก53 ป44 ประชากรกรุงเทพมหานครในรอบ 200 ปี /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544