ภาวะเจริญพันธุ์กับการพัฒนาในประเทศไทย.  (Text) (Text)

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
Call no.: HB1054.55.ก3 ส7Publication: ระยอง, สหพรหมการพิมพ์, 2525Description: 436 หน้า. กราฟ. ตาราง. แผนภูมิSubject(s): ภาวะเจริญพันธุ์มนุษย์ไทย -- ภาวะชนบทLOC classification: HB1054.55.ก3 | ส7
Contents:ผลกระทบของการพัฒนาชนบท อิทธิพลของการมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์ โดย มนตรี เภกะนันทน์.- การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับภาวะเจริญพันธุ์ โดย เนาวรัตน์ พลายน้อย.- ผลกระทบของการประกอบอาชีพของสตรีที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์ โดย สุพัตรา เพชรมุนี.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB1054.55.ก3 ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379000003997
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB1054.55.ก3 ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379006932835
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB1054.55.ก3 ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379006932850
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB1054.55.ก3 ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379004034204
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB1054.55.ก3 ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000004102
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB1054.55.ก3 ส7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004281797
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HB1054.55.ก3 น6 เอกสารบทความประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การเปลี่ยนแปลง ประชากรกับการพัฒนาการเกษตรและอุตสากรรมในประเทศไทย HB1054.55.ก3 ม5 ล.1 การศึกษาวิจัยทางประชากรและสังคม. HB1054.55.ก3 ส5 ประชากรเป็นกำลังอำนาจของชาติ HB1054.55.ก3 ส7 ภาวะเจริญพันธุ์กับการพัฒนาในประเทศไทย. HB1054.55.ก3 อ64 ภาวะเจริญพันธ์ในระดับจังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2508-2522 : ประมาณโดยวิธี Own-Children (Provincial level fertility estimates of Thailand, 1965-1979 : an application of the Own-Children Method) HB1264.55.ก3 จ63 ภาระสมรส สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2523 : HB1321 .G57 Demographic forecasting /

ผลกระทบของการพัฒนาชนบท อิทธิพลของการมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์ โดย มนตรี เภกะนันทน์.- การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับภาวะเจริญพันธุ์ โดย เนาวรัตน์ พลายน้อย.- ผลกระทบของการประกอบอาชีพของสตรีที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์ โดย สุพัตรา เพชรมุนี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544