การพัฒนากฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการชำระค่าสินค้าและบริการล่วงหน้า : รายงานผลการศึกษาวิจัยและรับฟังความคิดเห็น.  (Text) (Text)

Call no.: 160/2553Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2553]Description: 39 หน้าNotes: งานวิชาการประจำปี เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ ห้อง จิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.Subject(s): การคุ้มครองผู้บริโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter 160/2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013015954
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter 160/2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013015947
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 160/2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013015897
Document Document Pridi Banomyong Library
Documents Circulation Counter 160/2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013015905
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC 2010 549630 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014771696
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter 160/2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012998085
Document Document Sanya Dharmasakti Library
Documents Circulation Counter 160/2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012998093
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
047/2553 ภยาคติ จิตประภัสสรของผู้พิพากษา / 047/2553 ภยาคติ จิตประภัสสรของผู้พิพากษา / 160/2553 การพัฒนากฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการชำระค่าสินค้าและบริการล่วงหน้า : 160/2553 การพัฒนากฎหมายในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค กรณีการชำระค่าสินค้าและบริการล่วงหน้า : นว .จ565จ65ห46 เมารัก / นว .จ565ห56ก46 ปริศนารักบังใจ / 079/2554 ออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุรเถร ป.ธ. ๙) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2553.

งานวิชาการประจำปี เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ ห้อง จิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544