คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.  (Text) (Text)

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-
Call no.: KPT3800 .ท565 2552Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 303 หน้าISBN: 9789742887773Subject(s): กฎหมายอาญา -- ไทยLOC classification: KPT3800 | .ท565 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ท565 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012999216
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ท565 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012999208
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3800 .ท565 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012999190
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3800 .ท565 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015577183
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3800 .ท565 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012999117
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3800 .ท565 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012999141
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3800 .ท565 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012999133
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT3800 .ก26 2478 กฎหมายลักษณอาญา ร.ศ. 127 กับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายลักษณอาญา ถึงพ.ศ. 2478 พระราชบัญญัติคอมมิวมิสม์กับแก้ไข ไทย-อังกฤษ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 (ฉะเพาะมาตรา 40-45-46-47-49-51-249-250-251) พร้อมด้วยศัพท์กฎหมายไทย-อังกฤษ / KPT3800 .ก815 2545 คำถามและแนวคำตอบกฎหมายอาญา / KPT3800 .ก815 2548 คำถามและแนวคำตอบกฎหมายอาญา / KPT3800 .ท565 2552 คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / KPT3800 .ป436 2512 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 / KPT3800 .ส427 2549 ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน. ถาม-ตอบอาญา ภาค 1 นิติกรรมสัญญา / KPT3800 .ส74 2551 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตราตัวบทที่ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด : พร้อมด้วยตารางแสดงองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวันและแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 และ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544