รัฐธรรมนูญกับบทเรียนของ กสม. : รวมบทความและบทสัมภาษณ์ สุนี ไชยรส 1 ใน 11 กสม. และอดีต ส.ส.ร. 2540 / บรรณาธิการ จินตนา ณ ระนอง, บุญเกื้อ สมนึก.  (Text) (Text)

สุนี ไชยรส, 2497-
จินตนา ณ ระนอง | บุญเกื้อ สมนึก | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Call no.: KPT2460 .ส7364 2552Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2552Description: 184 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)ISBN: 9786167213002Subject(s): สิทธิมนุษยชน -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติLOC classification: KPT2460 | .ส7364 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2460 .ส7364 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014450150
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2460 .ส7364 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013008025
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2460 .ส737 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 / KPT2460 .ส739 2562 สิทธิของบุคคลในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT2460 .ส739 2562 สิทธิของบุคคลในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 213 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT2460 .ส7364 2552 รัฐธรรมนูญกับบทเรียนของ กสม. : KPT2460 .อ46 2554 นักศึกษาวิชาทหารกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา / KPT2460.A28 2002 Provisions of human rights promotion and protection under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) ; and, National Human Rights Commission Act B.E. 2542 (1999) / KPT2460.A28 2002 Provisions of human rights promotion and protection under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) ; and, National Human Rights Commission Act B.E. 2542 (1999) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544