ความสัมพันธ์หญิง-ชาย ในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว / คำศรี สิทธิวรดา.  (Text) (Text)

คำศรี สิทธิวรดา
Call no.: HQ1240.5.ล6 ค654 2552Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552Edition: พิมพ์ครั้งแรกDescription: ก-ท, 182 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789746724753Subject(s): สตรีในการพัฒนา -- ลาวทรัพยากรธรรมชาติ -- ลาว -- การจัดการบทบาทตามเพศ -- ลาวLOC classification: HQ1240.5.ล6 | ค654 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HQ1240.5.ล6 ค654 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012344629
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HQ1240.5.ล6 ค654 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 31/08/2022 31379012327194
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HQ1240.5.ล6 ค654 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013022968
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HQ1240.5.ล6 ค654 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013256103
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HQ1240.5.ล6 ค654 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013256111
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HQ1240.5.ท9 ฟ646 บทบาทสตรีในการสร้างทุนทางสังคมและลดความยากจนในชุมชนผู้มีรายได้น้อย : HQ1240.5.ท9 ส636 2541 แม่หญิงป่าไม้ : HQ1240.5.ล6 ค654 2552 ความสัมพันธ์หญิง-ชาย ในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว / HQ1240.5.ล6 ค654 2552 ความสัมพันธ์หญิง-ชาย ในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว / HQ1240.5.ล6 ภ74 เพศภาวะและการพัฒนาในสังคมชนบทลาว : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาฝายน้ำตาน / HQ1240 .ก45 แนวคิดการพัฒนาสตรี : มุมมองการวิเคราะห์เชิงหญิงชาย / HQ1240 .ก45 แนวคิดการพัฒนาสตรี : มุมมองการวิเคราะห์เชิงหญิงชาย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544