การศึกษาสัมฤทธิ์ผลหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : รายงานการวิจัย / โดย พรทิพย์ พิมลสินธุ์.  (Text) (Text)

พรทิพย์ วรกิจโภคาทร
Call no.: LG395.ก233 พ416 2548Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Description: v, 96 แผ่น : ภาพประกอบSubject(s): มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน -- หลักสูตรการประเมินหลักสูตร -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: LG395.ก233 | พ416 2548
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks LG395.ก233 พ416 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013043899
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
LG395.ก231 ส74 รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / LG395.ก231 อ73 การดำเนินงานของสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = LG395.ก233 ธ486 รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องแนวทางการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับ พ.ศ. 2526 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2530 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกเอนกประสงค์ LG395.ก233 พ416 2548 การศึกษาสัมฤทธิ์ผลหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารภาครัฐและเอกชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : LG395.ก233 ว38 การประเมินหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2526 : LG395.ก233 ว364 โครงการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรปริญญาเอกสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / LG395.ก233 ส7 รายงานการวิจัยการติดตามผลการปฏิบัติงานของสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในทัศนะของตนเอง

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544