การศึกษาศักยภาพการผลิตผักอินทรีย์และแนวทางการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาคการผลิตและการตลาดผักอินทรีย์อย่างครบวงจร = The study on the potential of organic vegetable production and how to make a model for bridging between producer and marketing : รายงานการวิจัย / โดย สถาพร ซ้อนสุข ... [และคนอื่นๆ]  (Text) (Text)

สถาพร ซ้อนสุข | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Call no.: S605.5 .ก645 2552Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552 [2009]Description: ก-ญ, 186, [3] แผ่น : ภาพประกอบNotes: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2550.Other title: Study on the potential of organic vegetable production and how to make a model for bridging between producer and marketing [Parallel title]Subject(s): เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทยเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทยงานวิจัย / ResearchLOC classification: S605.5 | .ก645 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks S605.5 .ก645 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013056628
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
S604.5 .อ64 ซับน้ำตาแม่ธรณี / S605.2.ท9 ว437 การพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน : S605.5 .ก643 2553 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย = S605.5 .ก645 2552 การศึกษาศักยภาพการผลิตผักอินทรีย์และแนวทางการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาคการผลิตและการตลาดผักอินทรีย์อย่างครบวงจร = S605.5 .ก753 2549 เกษตรอินทรีย์กับเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน / S605.5 .ก6435 2557 การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ = Development potential of sustainable organic agriculture for self sufficiency based on sufficiency economy at Bann ThapThai, Tambon Thamo, Amphoe Prasat, Surin Province : รายงานการวิจัย / S605.5 .ข73 เขตนิเวศก์เกษตรประเภทฟาร์ม-ฟาร์มขนาดเล็ก และกิจกรรมทางเลือก (โครงการสนับสนุนแผนการผลิตของเกษตรกร ตามแผนฟื้นฟูการเกษตร) /

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2550.

Sataporn Sornsuk

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544