สัญญาทางปกครอง / นันทวัฒน์ บรมานันท์.  (Text) (Text)

นันทวัฒน์ บรมานันท์
Call no.: KPT2754 .น633 2553Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติมDescription: 604 หน้าISBN: 9789742888282Subject(s): สาธารณูปโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการกระทำในทางปกครอง -- ไทยสาธารณูปโภค -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับการกระทำในทางปกครองLOC classification: KPT2754 | .น633 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012328218
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012328200
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012321791
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012321783
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013063350
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013063335
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013063343
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379013063277
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 31/05/2022 31379013063301
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013063285
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013063319
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .น633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013063327
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544