แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ544 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015671663
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ544 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013068300
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ544 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 02/07/2022 31379013372389
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ544 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013372371
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV1484.ท92 ศ544 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ยืมออก 06/03/2022 31379013372397
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HV1484.ท92 ศ527 การพัฒนาหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย / HV1484.ท92 ศ533 โครงการระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสำหรับผู้สูงอายุ = [Home based long-term care for older persons] : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / HV1484.ท92 ศ542 2553 นิยามคำสำคัญที่เกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญฯ / HV1484.ท92 ศ544 2553 บูรณาการระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / HV1484.ท92 ศ544 2553 บูรณาการระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / HV1484.ท92 ศ547 2553 ระบบบริการระดับพื้นที่และฐานข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน : HV1484.ท92 ศ5323 โครงการ "การประเมินการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของสาขาสภาผู้สูงอายุฯ" : รายงานการประเมิน /

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544