ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการไปปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / โดย สิริเกล้า สังขพันธ์.  (Text) (Text)

สิริเกล้า สังขพันธ์, 2524-
Call no.: BQ162.ท92ก4 ส646Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Description: 10, 123 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Economic factors influencing retreat center attendance : a case study of the Young Buddhists Association of Thailand under Royal Patronage [Added title page title]Subject(s): พุทธศาสนา -- การศึกษาและการสอน -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณีพุทธศาสนิกชน -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณีพุทธศาสนา -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย -- การศึกษาเฉพาะกรณีLOC classification: BQ162.ท92ก4 | ส646Dissertation note: วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Theses Theses Stacks BQ162.ท92ก4 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013071270
Thesis Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Theses Stacks BQ162.ท92ก4 ส646 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 05/05/2021 31379013199972
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
BQ162.ท92ก4 พ467 2555 รูปแบบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบางเตย กรุงเทพมหานคร / BQ162.ท92ก4 พ947 การสอนและการปลูกฝังพุทธธรรมแก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร = BQ162.ท92ก4 พ947 การสอนและการปลูกฝังพุทธธรรมแก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร = BQ162.ท92ก4 ส646 ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการไปปฏิบัติธรรม : BQ162.ท92ก27 พ65 2557 การถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนาสู่สังคมโดยผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น = BQ162.ท92พ8 น65 รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิถีธรรมนำเยาวชนเพชรบูรณ์ / BQ162.อ6 จ63 จากนาลันทาถึงมหาจุฬาฯ /

วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต.

Siriklao Sangkhaphan.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544