ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญานำเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (แพ็คเกจทัวร์) / โดย เสาวภาคย์ วัลย์มาลี.  (Text) (Text)

เสาวภาคย์ วัลย์มาลี, 2526-
Call no.: KPT893.3.ข35 ส754Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Description: 12, 159 แผ่นOther title: Legal problems concerning package tour contract [Added title page title]Subject(s): การท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยสัญญาการท่องเที่ยว -- ไทยการท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับสัญญาการท่องเที่ยวLOC classification: KPT893.3.ข35 | ส754Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Pridi Banomyong Library
Theses Theses Stacks KPT893.3.ข35 ส754 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 16/09/2016 31379013414785
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT893.3.ข35 ส754 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013083978
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT890 .ม56 อ่านก่อนกู้ รู้ก่อนค้ำประกัน / KPT890 .อ644 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ / KPT890 .อ644 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ / KPT893.3.ข35 ส754 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญานำเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (แพ็คเกจทัวร์) / KPT896 .น646 คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ / KPT896 .น646 คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เจ้าสำนักโรงแรม เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ / KPT896 .ส44 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะเก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ บัญชีเดินสะพัด (เอกเทศสัญญา 3) 2562408 /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ.

Saowapak Wanmalee.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544