การให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต่ออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / โดย ณัฐวรรณ สาระคง.  (Text) (Text)

ณัฐวรรณ สาระคง
Call no.: KPT3552 .ณ635Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Description: 14, 147 แผ่นOther title: Parliamentary approval of double tax conventions according to section 190 of Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2550 [Added title page title]Subject(s): ภาษีซ้อน -- ไทยภาษีซ้อน -- สัญญาระหว่างประเทศLOC classification: KPT3552 | .ณ635Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT3552 .ณ635 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013084158
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3550 .ม224 100 เรื่อง 1000 ประเด็น ภาษีสรรพากร / KPT3550 .อ45 2548 กระบวนวิชากฎหมายภาษีอากรชั้นสูง = KPT3551 .พ445 2554 ปัญหาเกี่ยวกับการออกกฎหมายลำดับรองในทางภาษีอากร / KPT3552 .ณ635 การให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต่ออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / KPT3552 .พ63 คำอธิบายอนุสัญญาภาษีซ้อน / KPT3552 .พ63 2544 คำอธิบายบทบัญญัติอนุสัญญา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน = Treaty for the avoidance of double taxation / KPT3552 .พ63 2544 คำอธิบายบทบัญญัติอนุสัญญา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน = Treaty for the avoidance of double taxation /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษี.

Nuttawan Sarakong.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544