ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย / โดย กันตพิชญ์ กอบเกียรติพัฒน์.  (Text) (Text)

กันตพิชญ์ กอบเกียรติพัฒน์
Call no.: KPT2977 .ก927Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Description: 9, 167 แผ่นOther title: Problems on disciplinary process management of Thai local government officials [Added title page title]Subject(s): ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น -- ไทย -- วินัยการปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2977 | .ก927Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2977 .ก927 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013084844
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2977 .ก925 กฎหมาย กฎก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และมติ ก.พ. ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน / KPT2977 .ก925 กฎหมาย กฎก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และมติ ก.พ. ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน / KPT2977 .ก927 ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย / KPT2977 .ก927 ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย / KPT2977 .ก928 การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานวิจัย / KPT2977 .ก928 การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานวิจัย / KPT2977 .ก928 การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานวิจัย /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.

Gantapitch Gobkirtipat.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544