รายงานประจำปีงบประมาณ.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กรมบัญชีกลาง
Call no.: J681.ส35 บ6Analytics: Show analyticsPublication: พระนคร, 2480-Description: เล่ม : ภาพสีประกอบPublication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2480-.Subject(s): งบประมาณ -- ไทย -- วารสารLOC classification: J681.ส35 | บ6
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ6 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010570977
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/20650 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2511 พร้อมให้บริการ
31379008309321
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/75075 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2511 พร้อมให้บริการ
31379008309313
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/29231 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379002690445
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/29236 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379002690411
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/29225 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 พร้อมให้บริการ
31379002690437
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/29224 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2535 พร้อมให้บริการ
31379002690460
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/31976 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2535 พร้อมให้บริการ
31379005211405
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/31977 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 พร้อมให้บริการ
31379008309347
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/31993 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 พร้อมให้บริการ
31379006168026
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/76808 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 พร้อมให้บริการ
31379006385166
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/78761 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 พร้อมให้บริการ
31379006385174
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79122 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2538 พร้อมให้บริการ
31379006724612
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79751 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2538 พร้อมให้บริการ
31379006724620
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79177 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 พร้อมให้บริการ
31379000928953
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79722 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 พร้อมให้บริการ
31379000928979
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/29230 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2540 พร้อมให้บริการ
31379001185421
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79754 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2541 พร้อมให้บริการ
31379001911909
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2542 พร้อมให้บริการ
31379008510795
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/75039 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2543 พร้อมให้บริการ
31379009068066
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/91134 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2544 พร้อมให้บริการ
31379009341208
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79601 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2544 ยืมออก 18/05/2023 31379009164550
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/79613 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2545 พร้อมให้บริการ
31379009284010
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/91124 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2545 พร้อมให้บริการ
31379009284028
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/91130 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2547 พร้อมให้บริการ
31379010490937
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/146035 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2548 พร้อมให้บริการ
31379011319200
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/12813 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2549 พร้อมให้บริการ
31379011823391
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/12814 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2550 พร้อมให้บริการ
31379012891314
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/11120 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2552 พร้อมให้บริการ
31379013805636
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/11754 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2545 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009283996
รายการจองทั้งหมด: 0

เดิมใช้ชื่อ: รายงานกิจการของกรมบัญชีกลาง.

ปี 2502 ใช้ชื่อ: รายงานประจำปีกรมบัญชีกลาง.

ปี 2528 ใช้ชื่อ: รายงานการเงินของแผ่นดิน.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544