สถิติการประมงของประเทศไทย (Fisheries record of Thailand).  (Continuing resource) (Continuing resource)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมประมง
Call no.: SH307 .ก72Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ, 2515-Description: เล่ม : ภาพสีประกอบNotes: ปี 2538- มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2515-.Subject(s): ประมง -- สถิติLOC classification: SH307 | .ก72
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-03 (Thai) | New Books 2017-11(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015528798
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014960166
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014960174
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014564554
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014564562
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014215215
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014215223
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013857660
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013590071
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013330114
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012915139
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2530 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004341260
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2526 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004430006
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379012564614
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009164691
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2541 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008783475
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2540 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007671713
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2539 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007485569
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2528 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004341211
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2529 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004341229
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2532 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004340189
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2534 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004340155
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2535 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004341153
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004341715
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2538 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379001247924
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2537 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379000925611
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012007911
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010926633
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2527 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004341245
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011384196
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010483502
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks SH307 .ก72 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009853848
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015190979
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015190953
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015190961
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014963178
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014963186
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014549514
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014177936
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014177944
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks SH307.ก72 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014210182
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2538- มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ปี 2538- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: Fisheries statistics of Thailand.

ปี 2543- ชื่อเรื่อง: สถิติการประมงแห่งประเทศไทย.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544