รายงานประจำปีงบประมาณ.  (Continuing resource) (Continuing resource)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย. สำนักวิชาการ. แผนกเผยแพร่และห้องสมุด
Call no.: JQ1746.ฮ638 ก65Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ, 2509-Description: เล่ม. ภาพประกอบNotes: ปี 2534 รวบรวมและจัดทำโดย: แผนกเผยแพร่ กองระบบสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย.; ปี 2535- รวบรวมและจัดทำโดย: งานสารสนเทศเพื่อการบริการ ฝ่ายประมวลผลข้อมูล การท่าเรือแห่งประเทศไทย.; ปี 2547-2549 รวบรวมและจัดทำโดย งานแผนวิสาหกิจ ฝ่ายแผนงานและการตลาด.; ปี 2550- รวบรวมและจัดทำโดย แผนกแผนวิสาหกิจ ฝ่ายนโยบายและวางแผน.; ปี 2559 จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2508-.Subject(s): การท่าเรือแห่งประเทศไทย -- วารสารLOC classification: JQ1746.ฮ638 | ก65
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-01 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008334717
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015329403
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013139309
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012811700
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010696434
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009533945
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379012208402
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011859817
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011203420
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015208508
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379015208516
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014738356
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2557 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014738364
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014375274
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014375282
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2506 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004137510
Reference Reference Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ638 ก65 2508 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004137528
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks PLSC JQ 2014 55484 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014754916
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks PLSC JQ 2010 55484 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014754932
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks PLSC JQ 2012 55484 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014754957
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks PLSC JQ 2013 55484 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014474176
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2534 รวบรวมและจัดทำโดย: แผนกเผยแพร่ กองระบบสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย.

ปี 2535- รวบรวมและจัดทำโดย: งานสารสนเทศเพื่อการบริการ ฝ่ายประมวลผลข้อมูล การท่าเรือแห่งประเทศไทย.

ปี 2547-2549 รวบรวมและจัดทำโดย งานแผนวิสาหกิจ ฝ่ายแผนงานและการตลาด.

ปี 2550- รวบรวมและจัดทำโดย แผนกแผนวิสาหกิจ ฝ่ายนโยบายและวางแผน.

ปี 2559 จัดทำโดย กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ.

ปี 2534- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544