ทัศนะของลูกจ้างต่อการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 / โดย รัตนะ สำราญล้ำ.  (Text) (Text)

รัตนะ สำราญล้ำ, 2525-
Call no.: KPT2483 .ร633Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Description: 10, 128 แผ่น : ภาพประกอบNotes: สารนิพนธ์ พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต.Other title: Worker attitudes toward ratification of conventions no. 87 and no. 98 [Added title page title]Subject(s): เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม -- ไทยสหภาพแรงงาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการเจรจาต่อรองร่วม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยลูกจ้าง -- ไทย -- ทัศนคติLOC classification: KPT2483 | .ร633
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2483 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013102273
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2483 .ร633 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013102265
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2467.ส34 ร6413 รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบของประเทศไทย ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 (ฉบับรวม) / KPT2469 .ว45 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษารูปแบบการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ที่รัฐธรรมนูญให้ไว้อย่างเหมาะสม : รายงานการวิจัย / KPT2469 .ว45 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษารูปแบบการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ที่รัฐธรรมนูญให้ไว้อย่างเหมาะสม : รายงานการวิจัย / KPT2483 .ร633 ทัศนะของลูกจ้างต่อการให้สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 / KPT2488 .ค656 คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ [เรื่องอัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรค]. KPT2488 .ค656 คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ [เรื่องอัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรค]. KPT2488 .ค656 คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ [เรื่องอัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรค].

สารนิพนธ์ พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต.

Rattana Samranlam

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544