กฎหมายว่าด้วยสัญญา.  (Text) (Text)

ศรีวิสารวาจา, พ.อ. พระยา, 2439-2511
Call no.: HF1382.6.ส6 ศ4Publication: พระนคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511Description: 68 หน้าNotes: ศพ พันเอกพระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2511.Subject(s): ศรีวิสารวาจา, พ.อ. พระยา, 2439-2511ฮุนตระกูล (นาม)สัญญา -- ไทยLOC classification: HF1382.6.ส6 | ศ4
Contents:ก. ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยกฎหมาย -- ข. ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยสัญญา -- ค. ความสามารถของคู่สัญญา -- ง. บุคคลธรรมดา -- จ. นิติบุคคล -- ฉ. ความตกลงของคู่สัญญาต้องเป็นความตกลงที่แท้จริง -- ช. ความเข้าใจผิดหรือหลงผิดที่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ -- ซ. ความสำคัญผิดที่ทำให้สัญญาเป็นโฆฆียะ -- ญ. วัตถุที่ประสงค์ของสัญญา -- ด. อากรแสตม์ป -- ต. อายุความ.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Rarebook Rarebook Pridi Banomyong Library
Rarebooks Special Collection Room 2 CRE 1968 55518 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map Not for Loan 31379000019878
รายการจองทั้งหมด: 0

ศพ พันเอกพระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2511.

ก. ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยกฎหมาย -- ข. ความรู้เบื้องต้นว่าด้วยสัญญา -- ค. ความสามารถของคู่สัญญา -- ง. บุคคลธรรมดา -- จ. นิติบุคคล -- ฉ. ความตกลงของคู่สัญญาต้องเป็นความตกลงที่แท้จริง -- ช. ความเข้าใจผิดหรือหลงผิดที่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ -- ซ. ความสำคัญผิดที่ทำให้สัญญาเป็นโฆฆียะ -- ญ. วัตถุที่ประสงค์ของสัญญา -- ด. อากรแสตม์ป -- ต. อายุความ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544