ปัญหาการนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง : เอกสารประกอบการสัมมนา : พร้อม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พ.ร.ก. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 / จัดโดย เครือข่ายทนายความไทย.  (Text) (Text)

เครือข่ายทนายความไทย
Call no.: KPT1572 .ป62 2545Publication: [กรุงเทพฯ] : เครือข่าย, 2545Description: 128 หน้าOther title: พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 [Portion of title] | พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 [Portion of title] | พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 [Portion of title] | พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 [Portion of title] | พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 [Portion of title]Subject(s): การพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทยค่าสินไหมทดแทน (กฎหมาย) -- ไทยการชดใช้ค่าเสียหาย -- ไทยการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยลายมือชื่อดิจิตอล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกฎหมายบริษัท -- ไทยการจัดสรรที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการบริหารงานยุติธรรม -- ไทยLOC classification: KPT1572 | .ป62 2545
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1572 .ป62 2545 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013112025
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544