รายงานกิจกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Call no.: J681.ส66 ว6Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ, 2475-Description: เล่มNotes: ปี 2548- ใช้ชื่อ: รายงานกิจกรรม ... กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.; ปี 2553 ใช้ชื่อ: 120 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กรมวิทยาศาสตร์บริการ แหล่งรวมความเชี่ยวชาญ ร่วมสร้างเศรษฐกิจอาเซียน.; ปี 2551- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี.Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2508-.ISSN: 0857-7625Subject(s): กรมวิทยาศาสตร์บริการ -- วารสารLOC classification: J681.ส66 | ว6
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-10(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ว6 2500 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004333937
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ว6 2502 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004334158
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ว6 2501 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004333945
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ว6 2504 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004334166
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ว6 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015609895
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ว6 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015485304
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ว6 2558 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015469464
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks J681.ส66 ว6 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013991980
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/76600 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2520 พร้อมให้บริการ
31379003501807
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/129669 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2520 พร้อมให้บริการ
31379008170863
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/96457 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2521 พร้อมให้บริการ
31379003501799
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/132970 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2521 พร้อมให้บริการ
31379008170871
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/28275 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2522 พร้อมให้บริการ
31379003501815
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/129043 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2523 พร้อมให้บริการ
31379008170806
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/134733 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2524 ยืมออก 18/05/2023 31379008170814
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/83840 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2525 ยืมออก 18/05/2023 31379008170822
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/139022 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2526 พร้อมให้บริการ
31379008170830
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/40322 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2527 พร้อมให้บริการ
31379003501823
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/71675 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2527 พร้อมให้บริการ
31379008170848
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/134006 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2528 พร้อมให้บริการ
31379008170756
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/133782 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2529 พร้อมให้บริการ
31379008170764
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/43722 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 ยืมออก 18/05/2023 31379003501831
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/129044 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2530 พร้อมให้บริการ
31379008170772
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/133277 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2531 พร้อมให้บริการ
31379008170780
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/14521 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2532 พร้อมให้บริการ
31379008818875
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/59476 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379003501849
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/134606 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2533 พร้อมให้บริการ
31379005041430
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/25190 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 พร้อมให้บริการ
31379003501856
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/134954 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2534 พร้อมให้บริการ
31379005041448
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/129061 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2535 พร้อมให้บริการ
31379005041422
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/37344 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ยืมออก 18/05/2023 31379003501872
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/129542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2536 ยืมออก 18/05/2023 31379005041414
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/25189 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 พร้อมให้บริการ
31379006444443
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/134881 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2537 พร้อมให้บริการ
31379006444435
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/25188 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2538 พร้อมให้บริการ
31379006965850
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/25187 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 พร้อมให้บริการ
31379000993841
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/25191 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2539 พร้อมให้บริการ
31379000993858
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/121701 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2540 พร้อมให้บริการ
31379007153803
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/121700 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2541 พร้อมให้บริการ
31379002039551
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/14519 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2542 พร้อมให้บริการ
31379008550536
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/97791 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2543 พร้อมให้บริการ
31379008925779
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/121698 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2544 ยืมออก 18/05/2023 31379009378572
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/121699 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2545 ยืมออก 18/05/2023 31379009847287
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/121420 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2546 พร้อมให้บริการ
31379010134899
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/121664 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2548 พร้อมให้บริการ
31379011310472
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/139438 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2511-15 ยืมออก 18/05/2023 31379006740501
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/96747 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2511-15 ยืมออก 18/05/2023 31379003501781
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/140328 (เรียกดูชั้นหนังสือ) 2511-15 พร้อมให้บริการ
31379008170855
รายการจองทั้งหมด: 0

ปี 2548- ใช้ชื่อ: รายงานกิจกรรม ... กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

ปี 2553 ใช้ชื่อ: 120 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กรมวิทยาศาสตร์บริการ แหล่งรวมความเชี่ยวชาญ ร่วมสร้างเศรษฐกิจอาเซียน.

ปี 2551- ใช้ชื่อ: รายงานประจำปี.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544