รายงานสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ (Survey of business trade and service).  (Continuing resource) (Continuing resource)

สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Call no.: HF3800.555 .ส6Call no.: CDG .ส6338ร64Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ, 2520-Description: เล่ม. ภาพประกอบ; ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.; ปี 2526- พิมพ์เป็น 2 เล่ม; ล. 1. ฉบับทั่วราชอาณาจักร -- ล. 2. ฉบับกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ; ปี 2537- ล. 2. ใช้ชื่อ: ฉบับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร); ปี 2542- พิมพ์เป็น 7 เล่ม; ล. 1. ฉบับทั่วราชอาณาจักร -- ล. 2. ฉบับกรุงเทพมหานคร -- ล. 3. ปริมณฑล -- ล. 4. ภาคเหนือ -- ล. 5. ภาคกลาง -- ล. 6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- ล. 7. ภาคใต้Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2515-.ISSN: 1906-6104Subject(s): ไทย -- การค้า -- สถิติLOC classification: HF3800.555 | .ส6
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2016-12 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009332165
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009332181
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009332173
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2551 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012856242
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2547 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010725886
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2545 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009852741
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2545 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009852758
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2545 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009852766
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2545 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379009852774
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ส6338ร64 2546 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010426139
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ส6338ร64 2546 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010426212
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2547 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010824192
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2547 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010824218
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2547 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010824234
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2547 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010824259
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2547 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010824275
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2547 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010824291
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ส6338ร64 2546 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010430909
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2546 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010430883
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ส6338ร64 2546 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010426097
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ส6338ร64 2546 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010426170
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ส6338ร64 2546 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010426253
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ส6338ร64 2546 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ห้ามยืม 31379010426295
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2546 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010426196
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2546 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010426238
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2546 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010426279
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2545 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010001460
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2545 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009965931
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2545 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009836801
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2543 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009164436
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2542 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007627574
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2542 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007627541
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2549 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011734234
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2549 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379011734267
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2543 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009164592
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2543 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009164410
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2543 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008902406
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2543 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008902448
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2543 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008902489
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2542 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007609317
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2515 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004376167
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2549 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011734309
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2549 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011734341
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2549 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011734382
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2549 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011734424
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2549 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011734465
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2526 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004376159
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2528 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379004376100
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2538 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379000983966
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2538 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379000983925
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2543 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009727752
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2543 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008068018
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2526 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004376142
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2535 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004376084
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2535 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379004376068
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2537 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006965736
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2537 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006965793
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2557 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014953666
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010426089
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010426162
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010426121
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010426204
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010430891
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010426246
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ส6338ร64 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ฉ. 1 ห้ามยืม 31379010426287
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379012875861
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379012875887
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 พร้อมให้บริการ
31379012839883
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 พร้อมให้บริการ
31379012839909
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 พร้อมให้บริการ
31379012750627
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 พร้อมให้บริการ
31379012834124
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 พร้อมให้บริการ
31379012834140
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379011504058
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010426071
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010426154
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HF3800.555 .ส6 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379010426113
รายการจองทั้งหมด: 0

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ปี 2526- พิมพ์เป็น 2 เล่ม; ล. 1. ฉบับทั่วราชอาณาจักร -- ล. 2. ฉบับกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ; ปี 2537- ล. 2. ใช้ชื่อ: ฉบับกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร); ปี 2542- พิมพ์เป็น 7 เล่ม; ล. 1. ฉบับทั่วราชอาณาจักร -- ล. 2. ฉบับกรุงเทพมหานคร -- ล. 3. ปริมณฑล -- ล. 4. ภาคเหนือ -- ล. 5. ภาคกลาง -- ล. 6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- ล. 7. ภาคใต้

ปี 2535-2546 ใช้ชื่อ: รายงานการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ.

ปี 2547- ใช้ชื่อ: การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544