การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน : ประเภทของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ควรจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9(8) แห่งพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / บรรณาธิการ สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง และ วรากร น้อยพันธ์ ; ผู้เรียบเรียง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ... [และอื่น ๆ].  (Text) (Text)

สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง | วรากร น้อยพันธ์ | สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
Call no.: KPT2476 .ก962 2552Publication: นนทบุรี : สถาบัน, 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 108 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789748479385Other title: Access to information : environment and health-related information which should be open to the public according to article 9(8) of the Official Information Act, 1997 [Added title page title]Subject(s): การเปิดเผยข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยนิเวศวิทยา -- ไทย -- บริการสารสนเทศLOC classification: KPT2476 | .ก962 2552
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks KPT2476 .ก962 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013548095
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2476 .ก962 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013142279
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2476 .ก962 2552 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013683017
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Nongyao Chaiseri Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2460.A312542A4 2004 National Human Rights Commission Act B.E. 2542 (1999). KPT2467.ส34 ร64 รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (ฉบับรวม) / KPT2467.ส34 ร64 รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (ฉบับรวม) / KPT2476 .ก962 2552 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน : KPT2720 .น63 2553 กฎหมายปกครอง / KPT2840 .พ194 พ.ร.บ. ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาในเวชปฏิบัติ. KPT2840 .พ194 พ.ร.บ. ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาในเวชปฏิบัติ.

Somrudee Nicro

Varakorn Noyphun

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544