รายงานรายรับ รายจ่ายของแผ่นดิน และงบแสดงฐานะการเงินของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กระทรวงการคลัง. กรมบัญชีกลาง. กองประมวลบัญชี
Call no.: J681.ส35 บ4Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ, 2483-Description: เล่มNotes: ปี 2554- ใช้ชื่อ: งบแสดงฐานะการเงินและงบรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2484-.Subject(s): งบประมาณ -- ไทย -- วารสารLOC classification: J681.ส35 | บ4
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2501 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004330032
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2502 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004330040
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2506 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379004330065
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2512 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004330073
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2515 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004330131
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2517 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004330172
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008761323
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2500 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004330024
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2505 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004330057
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2518 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004330214
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2513 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004330081
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2514 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004330115
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2515 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004330149
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2516 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379004330164
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks J681.ส35 บ4 2514 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379004330123
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
J681.ส35 บ4 2506 รายงานรายรับ รายจ่ายของแผ่นดิน และงบแสดงฐานะการเงินของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ. J681.ส35 บ4 2512 รายงานรายรับ รายจ่ายของแผ่นดิน และงบแสดงฐานะการเงินของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ. J681.ส35 บ4 2513 รายงานรายรับ รายจ่ายของแผ่นดิน และงบแสดงฐานะการเงินของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ. J681.ส35 บ4 2514 รายงานรายรับ รายจ่ายของแผ่นดิน และงบแสดงฐานะการเงินของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ. J681.ส35 บ4 2514 รายงานรายรับ รายจ่ายของแผ่นดิน และงบแสดงฐานะการเงินของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ. J681.ส35 บ4 2515 รายงานรายรับ รายจ่ายของแผ่นดิน และงบแสดงฐานะการเงินของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ. J681.ส35 บ4 2515 รายงานรายรับ รายจ่ายของแผ่นดิน และงบแสดงฐานะการเงินของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ.

ปี 2554- ใช้ชื่อ: งบแสดงฐานะการเงินและงบรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

เดิมมีชื่อ: รายงานเงินรายรับรายจ่ายแห่งราชอาณาจักรไทย.

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: รายงานการเงินของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544