พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค / โดย วลัยรักษ์ อังคะมาตย์.  (Text) (Text)

วลัยรักษ์ อังคะมาตย์, 2517-
Call no.: HQ1064.ท9 ว467Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Description: 10, 160 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Behavior of self-care among the elderly at Ban Bang Khae Social Welfare Development Center for Older Persons [Added title page title]Subject(s): ผู้สูงอายุ -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณีการดูแลตนเอง -- การศึกษาเฉพาะกรณีLOC classification: HQ1064.ท9 | ว467Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Theses Theses Stacks HQ1064.ท9 ว467 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013147104
Thesis Thesis Thammasat Library, Pattaya Campus
Theses Theses Stacks HQ1064.ท9 ว467 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013147096
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HQ1061 .ส745 วิสัยทัศน์ผู้สูงอายุและการศึกษานอกระบบสำหรับผู้สูงอายุไทย / HQ1064.ท9 ผ424 ผลกระทบจากการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ของบุตรวัยผู้ใหญ่ต่อบิดามารดาสูงวัย : HQ1064.ท9 พ464 การเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามและการสนทนาในการศึกษาการมีส่วนร่วมในชมรมผู้สูงอายุของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร / HQ1064.ท9 ว467 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค / HQ1064.ท9 ส72 2555 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพ : HQ1064.T5 S58 2005 Situation of the Thai elderly / HQ1075.5.ท9 ว644 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตและระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ในมิติหญิงชายของชุมชนกะเหรี่ยง :

วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)

Walairuk Angkamat.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544