แนวทางการเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาสังคมในกลุ่มเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง / โดย ศิริวรรณ รอดทอง.  (Text) (Text)

ศิริวรรณ รอดทอง, 2526-
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
Call no.: HV400.55.ฮ9ก27 ศ646 2553Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Description: 16, 178 แผ่น : ภาพประกอบOther title: Methods to improve knowledge for improve the personnel performance of the social development center in the lower Northern Provinces [Added title page title]Subject(s): สังคมสงเคราะห์ -- ไทย (ภาคเหนือ)ความต้องการในการฝึกอบรม -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การศึกษาเฉพาะกรณีLOC classification: HV400.55.ฮ9ก27 | ศ646 2553Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Thammasat Library, Pattaya Campus
Theses Theses Stacks HV400.55.ฮ9ก27 ศ646 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013148102
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
HV400.55.ฮ8ก26 พ654 ปัญหาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / HV400.55.ฮ9ก4 ต335 2555 การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดินแดง กรุงเทพฯ ในพระอุปถัมภ์ / HV400.55.ฮ9ก4 น46 2553 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีต่อแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2555 / HV400.55.ฮ9ก27 ศ646 2553 แนวทางการเพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์พัฒนาสังคมในกลุ่มเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง / HV400.55.ฮ9ต5 ป646 การจัดการสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมด้านสุขภาพ : HV400.55.ฮ9น2 ธ624 การใช้ทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม / HV400.55.ฮ9พ6 ก64 การศึกษาสถานการณ์ทางสังคมเมืองพัทยา :

วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม)

Siriwan Rodthong.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544