ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) / มานิตย์ จุมปา.  (Text) (Text)

มานิตย์ จุมปา
Call no.: KPT2064.5255 .ม636 2553Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่Description: 31, 592 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789740326250Subject(s): กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2064.5255 | .ม636 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013173191
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013173217
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013173209
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379013173183
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014055082
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379001541011
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013173175
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2064.5255 .ม636 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013173167
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2064.5255 .ม636 2553 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) / KPT2064.5255 .ม636 2553 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) / KPT2064.5255 .ม636 2553 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) / KPT2064.5255 .ม636 2553 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) / KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 1 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550). เล่ม 1, ว่าด้วยบททั่วไป พระมหากษัตริย์ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หน้าที่ของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและรัฐสภา / KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 1 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550). เล่ม 1, ว่าด้วยบททั่วไป พระมหากษัตริย์ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หน้าที่ของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและรัฐสภา / KPT2064.5255 .ม636 2555 ล. 1 คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550). เล่ม 1, ว่าด้วยบททั่วไป พระมหากษัตริย์ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หน้าที่ของชนชาวไทย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและรัฐสภา /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544