กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา ตัวแทน นายหน้า ครอบครัว และมรดก : ฉบับปรับปรุงใหม่ / ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง.  (Text) (Text)

ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
Call no.: KPT504 .ป456Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Description: 233 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789744141477Subject(s): นิติกรรม -- ไทยนิติกรรม -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อสัญญา -- ไทยสัญญา -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อนายหน้า -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทยกฎหมายการสมรส -- ไทยกฎหมายการสมรส -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อมรดกและการรับมรดก -- ไทยมรดกและการรับมรดก -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อLOC classification: KPT504 | .ป456
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT504 .ป456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013173712
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT504 .ป456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013173704
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT504 .ป456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013173696
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT504 .ป456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013173688
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT504 .ท73 2556 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย นิติกรรม ระยะเวลา อายุความ บรรพ 1 มาตรา 149-193/35 / KPT504 .ท73 2556 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย นิติกรรม ระยะเวลา อายุความ บรรพ 1 มาตรา 149-193/35 / KPT504 .ท73 2556 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย นิติกรรม ระยะเวลา อายุความ บรรพ 1 มาตรา 149-193/35 / KPT504 .ป456 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา ตัวแทน นายหน้า ครอบครัว และมรดก : KPT504 .พ44 2560 ล. 1 คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ : KPT504 .พ44 2560 ล. 2 คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้ : KPT504 .พ44 2562 ล. 1 คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้. เชื่อมโยงประเด็นสำคัญเรื่องบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 = Handbook for seminar & analysis on law exams "juristic act & obligation". เล่ม 1, ภาคนิติกรรม-สัญญา และระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้ : Volume I, Juristic act & contracts and foudation of compulsory performance : linking key points of persons, juristic act & contract, general principles of obligation, torts, management of affairs without mandate, undue enrichment, Tortious Liability of the Officials Act B.E. 2539 (1996), and Unfair Contract Terms Act B.E. 2540 (1997) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544