กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย) = Thai administration law / กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.  (Text) (Text)

กิตติวัฒน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
Call no.: KPT2720 .ก633 2553Publication: กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2553Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [ปรับปรุงใหม่]Description: ก-ฎ, 482 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9789742254926Other title: กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย [Portion of title] | Thai administration law [Parallel title] | คู่มือศึกษาพื้นฐานวิชากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย) [Spine title]Subject(s): กฎหมายปกครอง -- ไทยLOC classification: KPT2720 | .ก633 2553
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ก633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013184347
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2720 .ก633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013184339
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ก633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013184313
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2720 .ก633 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013184321
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2720 ศ46 รายงานการวิจัยเรื่องการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบในการบริหารราชการไทย / KPT2720 .ก52 2556 กฎหมายพิเศษ พร้อมสอบ. กฎหมายปกครอง / KPT2720 .ก633 2553 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย) = KPT2720 .ก633 2553 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย) = KPT2720 .ค75 คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 / KPT2720 .ช635 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน / KPT2720 .ช65 2559ก คำอธิบายกฎหมายปกครอง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544